24 Maj 2012 invigdes SRVs nya förbehandlingsanläggning som Oljibe byggt från grunden med start i september 2011. Förbehandligsanläggningen för biogas är den första i sitt slag i Mälardalsområdet och har en mottagningskapacitet på ca 50 000 ton matavfall och förpackat livsmedelsavfall från hushåll, restauranger, butiker och livsmedelsindustri. Huvudsyftet med anläggningen är att öka återvinningen av matavfall och minska bristen på biogas för Stockholms bilister.

– Jag är stolt och glad över att vi idag kunnat  inviga denna första anläggning i Stockholms- och Mälardalsregionen, säger Robert Falck, vd SRV återvinning.  Vi kan nu möta de klimatsmarta stockholmarnas önskan om att aktivt medverka i arbetet för en hållbar utveckling och samtidigt på sikt tillfredsställa behovet av biogas i regionen. Med vår nya anläggning på plats och i drift kan vi i fortsättningen inte bara samla in matavfall utan också ta hand om det.

Invigning av SRV:s nya miljöanläggning som Oljibe byggt

Foto: Oljibe

Invigning av SRV:s nya miljöanläggning som Oljibe byggt

Foto: Oljibe

Invigning av SRV:s nya miljöanläggning som Oljibe byggt

Foto: Oljibe