Oljibe genomför kontinuerligt underhåll- och serviceuppdrag på Frescatiområdet (Sthlms universitet) åt Akademiska Hus.

Nu har vi uppdaterat “Frescati” med nya bilder från våra åtaganden på området.
Bl.a. finns bilder från vår kontorsanpassning av k-märkt byggnad i Kräftriket (Stallet), fasadrenovering av biblioteket och ombyggnation av fäktklubbens omklädningsrum med nytt duschrum.
Oljibe genomför kontinuerligt underhåll- och serviceuppdrag på Frescatiområdet (Sthlms universitet) åt Akademiska Hus.
För att komma direkt till Frescati (Projekt), klicka här.