Oljibes drivmedelsavdelning har fått uppdraget utföra miljösäkra spillzoner

I samband med pumpoptimering på Preems anläggning i Hägernäs satsas det även på miljöåtgärder.
Oljibes drivmedelsavdelning har fått uppdraget utföra miljösäkra spillzoner.

Foto: Preem