Nytt projekt: Arla kyllager

Nytt projekt – Arla Kyllager
Oljibe har fått i uppdrag av Arla Foods att på mejeriet i Kallhäll bygga ut kyllagret med ca 900m2.
Projektet påbörjades i oktober 2013 och ska vara avslutat i maj 2014. Ordersumman är 20 mkr.