uppdrag att bygga om kontors- och forskningslokaler i Kista åt Akademiska Hus

OLJIBE har fått i uppdrag att bygga om kontors- och forskningslokaler i Kista åt Akademiska Hus. Arbetena berör cirka 10 000² i del av fastigheten Keflavik 2 och hyresgäst är Swerea KIMAB.
Projektet genomförs som en generalentreprenad i samverkan. Byggstarten sker i februari 2011 och arbetena beräknas vara klara januari 2012.

Vid övriga frågor kontakta,
Åke Ehlers, VD Oljibe
08-505 725 20