Nytt projekt: Kv. Grodden Lantmännen

Kontorsanpassning för Lantmännen

Under hösten och vintern 2009-2010 deltar Oljibe som en av entreprenörerna i en stor ombyggnation av Lantmännens huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Kontorsbyggnaden på åtta våningar har rivits  ut helt och i Oljibes åtagande ingår att utföra en stomkomplettering.  Arbetet omfattar merparten av det invändiga byggnadsarbetet vad gäller golv, väggar, glaspartier och dörrar. Förutom kontorslokaler byggs även en konferensvåning, en stor invändig trappa och ett varuintag. Arbetet påbörjades i början på september och beräknas vara klart under våren 2010.