Oljibe ansvarar för återställningen av Restaurang Kungsholmen i Stockholm

Återställning av Restaurang Kungsholmen

Oljibe ansvarar för återställningen av Restaurang Kungsholmen i Stockholm efter den brand som uppstod i slutet av september. Arbetet med att fastställa skadornas omfattning har inletts genom bland annat fuktmätningar och undersökningar av eventuella brandskador på stommen. Eftersom det ännu inte är klarställt hur pass omfattande skador restaurangen har utsatts för, är det fortfarande för tidigt att säga när återställningsarbetet kan vara slutfört.

– Det enda vi kan säga i dagsläget är att det är oerhört bråttom, eftersom verksamheten i restaurangen måste igång, berättar Oljibes projektledare Thomas Lindkvist.

Oljibe ansvarade även för återställningen av Restaurang Grill efter branden 2008, också den ägd av krögaren Melker Andersson och F12-gruppen.