Hyresgästanpassning på Kungsgatan i Stockholm åt Aberdeen Asset Management

Kv. Vinkelhaken, Aberdeen
Oljibe har fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra en hyresgästanpassning i två plan på ca 1000m2 på Kungsgatan i Stockholm åt Aberdeen Asset Management. Projektet påbörjades i januari och skall vara färdigställt till april 2013. Ordersumma är ca: 7,5 mkr.