Oljibe kommer under februari månad påbörja ombyggnationer inom KI-området för bl.a. hyresgästanpassningar.
Projekten beräknas bli klara under våren 2010. Beställare är Akademiska Hus.