Oljibe ska konvertera tidigare PREEM servicestation till OKQ8

Bild: OKQ8

Oljibes drivmedelsavdelning har fått i uppdrag av OKQ8 att konvertera en tidigare PREEM servicestation till OKQ8 enligt nytt koncept vilket innebär omfattande drivmedelsarbeten och ombyggnad av befintlig servicebyggnad inklusive butik.
Projektet påbörjades i början på april 2010 och skall vara klart juli 2010