levererans och montering av konstruktionsstål

Nytt smidesprojekt!
På uppdrag av Stark Fasadrenovering i Sverige AB skall Oljibes smidesavdelning leverera och montera konstruktionsstål på ca 80 ton i samband med Starks nybyggnation av bl.a. 28 st lägenheter som påbyggnad. Påbörjas april 2010, klart kvartal 1, 2011.