ID06 är ett kontrollsystem som utvecklats av byggbranschen m fl.
Det innebär i korthet att alla som vistas på en byggarbetsplats ska bära en väl synlig ID-bricka.

Alla entreprenörer eller arbetsgivare ska i förväg anmäla och ”auktorisera” de medarbetare som ska vistas på arbetsplatsen. Arbetsledare/platschef är sedan skyldig att dagligen kontrollera ID och att föra journal över vilka som befunnit sig på arbetsplatsen, när de varit där m m. Syftet är ett öka säkerheten, hålla obehöriga personer utanför arbetsplatsen och förhindra ”svartarbete”.

Samtliga Oljibeanställda bär ID-brickor och företaget är officiellt ID06 anslutet.
Läs mer på www.id06.se