Oljibe smider utvecklande planer

Smidesverkstaden har länge varit en viktig del av Oljibes totala erbjudande, som ett bra och mycket uppskattat komplement till byggverksamheten.

Vi har kommit fram till att vi måste upp i en högre volym för att hålla verkstaden igång och ser definitivt en marknad för det, berättar Robert Carlson som är verksamhetschef för Oljibes smide.

Mer renodlade smidesjobb

Smidesverkstaden tillverkar allt ifrån stålstommar, trappor och balkongräcken till byggnadssmide och ingjutningsgods. Dessutom utför man reparationer på alla möjliga olika stålkonstruktioner. Förutom att hantera smidesdelen i Oljibes byggentreprenader har smidesverkstaden även börjat ta på sig allt mer egna projekt, vilket har setts som ett naturligt steg i utvecklingen.

– Vi har ju både personalkompetens och resurser att vara så mycket mer än bara en serviceinrättning till vår egen byggsida. Därför har vi också tagit på oss mer renodlade smidesjobb åt externa beställare, säger Robert Carlson.

Entrétrappa Lantmännens huvudkontor

Entrétrappa Lantmännens huvudkontor

Den speciella servicekänslan ingår
Det är ju relativt ovanligt att byggföretag driver en egen smidesverkstad och Robert Carlson tycker att det finns flera fördelar med det Oljibe kan erbjuda:

– Våra smeder har ju med sig den serviceanda och speciella inställning som finns inom hela Oljibe och det märks självklart även i de smidesjobb som utförs. Dessutom har de precis som övriga medarbetare på Oljibe en vana av att jobba mot industrin i olika former, med allt vad det innebär av att genomföra uppdragen utan att påverka den pågående verksamheten.
Robert Carlson menar även att det finns en enkelhet i samarbetet som erbjuds tack vare Oljibes smidesverkstad.
– Ledtiderna blir ju betydligt kortare tack vare att vi har smidet inom den egna organisationen. Vi kan hantera eventuella förändringar i projekt på ett bättre sätt och kan med egna resurser se till att ingen tid går förlorad, säger han.