26 september brann restaurang Kungsholmen på Norr Mälarstrand

Den 26 september brann restaurang Kungsholmen på Norr Mälarstrand. Skadorna var omfattande, orsakade av brand, vatten och rök, samtidigt som stora delar av taket var tvunget att bytas ut. Efter en rekordsnabb restaurering och återställning slog restaurangen upp portarna igen och invigde de nya lokalerna den 4 december. Beställaren F12 Gruppen, försäkringstagaren Trygg Hansa och fastighetsägaren Stockholms Hamn har varit mycket nöjda med hur projektet styrts och genomförts med tanke på den mycket pressade tidsplanen. Vi vill passa på att tacka alla som medverkade i projektet (Oljibe, UE, arkitekt, fastighetsägare, hyresgäst och försäkringstagare) som medförde ett nära och väl lyckat samarbete för att uppnå de gemensamma målen.

Större försäkringsskador är ett av Oljibes verksamhetsområden.
De höga krav som ställs på flexibilitet, hänsynstagande, kvalitet, miljö, systematisk dokumentation och försäkringsbolagens uppdelning av kostnader har Oljibe stor erfarenhet av.
Oljibe återställde även F12 gruppens restaurang Grill som brann ned 2007.

Foto: Anders Strandberg