Nytt projekt: Fortum Högdalen

Oljibe kommer under januari 2010 att påbörja arbetena att byta ut ca 200 kvm fribärande betonggolv vid rökgasreningen till panna 3. Beställare för entreprenaden är Fortum Värme AB som under de senaste åren varit en flitig beställare åt Oljibe AB. I projektet ingår rivning av befintligt bjälklag under pågående drift vilket innebär förhöjda åtgärder gällande ventilering och borttransport av rivningsmassor. Därefter kommer arbeten med att återskapa nytt betongbjälklag med epoxibehandlad yta för industrimiljö att påbörjas. Projektet beräknas att slutföras under mars 2010.

Foto: Fortum