Semestertider med ledighet, avkoppling och tid för reflektion väntar runt hörnet. Utanför dörren bjuder naturen på skön försommarvärme och ett sprakande fyrverkeri av dofter och färger.

En kort tillbakablick på koncernens bokslut visar att 2018 blev ett stabilt år för oss med en omsättning på ca 530 Mkr och en vinstmarginal på 2.8 %. Omsättningen minskade något jämfört med föregående år främst på grund av en långsammare start på året då flera lite större projekt ännu var i tidiga skeden. 2018 var också året då vi investerade i att utveckla organisationen, strukturer och arbetssätt för att kunna ta nästa steg med bolaget.

Marknaden visade under hösten 2018 och våren 2019 tydliga tecken på avmattning med längre beslutstider hos våra beställare och upphandlingar som drog ut på tiden eller till och med avbröts. Under våren har också några av våra branschkollegor, som under en tid slitit med ekonomiska problem, tvingats kasta in handduken.

I skakiga tider skapar Oljibes långvariga och stabila beställare tillsammans med vårt grundmurade goda rykte en trygghet för bolaget. Detta gör att vi står stadigt trots att det på blåser snålt på vissa håll i branschen.

Vårt strategiska val att inte ha någon exponering mot bostäder/nyproduktion är vi också glada för givet marknadsläget. När många av våra branschkollegor under de senaste 5-10 åren valt att satsa på detta segment har vi istället kunnat stärka vår marknadsposition inom de segment som vi varit framgångsrika i under lång tid – kommersiellt, industri, kontor och samhällsfastigheter.

Under 2019 har vi börjat leverera på vår nya affärsplan som kallas ”Oljibe 2.0”. Affärsplanen tar sikte på en fortsatt utveckling av bolagets kapacitet att genomföra stora entreprenader (>300 mkr).  Förutom ett långsiktigt tillväxtmål innehåller planen en fördjupad satsning på två utvecklingsområden som ligger mig extra varmt om hjärtat – digitalisering och hållbarhetsfrågor. Under 2019 har vi slutfört vår första klimatutredning av hela företaget planerar nu som vårt nästa steg i detta viktiga arbete där målsättningen är ett klimatpositivt Oljibe år 2025!

Oljibes främsta styrkor är vår långsiktighet, uthållighet och stabilitet som genomsyrar allt ifrån ägarbild och kundrelationer till medarbetarfilosofi och ledarskap. Personligen tror jag att det är just detta som våra kunder har lärt sig att uppskatta och värdesätta. Kanske är det också den främsta anledningen till att vi år efter år får förnyat förtroende av våra kunder med genomförandet av deras projekt och förverkligandet av deras idéer, visioner och drömmar.

Oljibe är och förblir det personliga byggföretaget du kan lita på med snart 70 år i branschen utan en enda juridiska tvist. Det ser vi som ett kvitto på att vi lyckats bevara den företagskultur som alltid kännetecknat oss.

Glad sommar!

Martin Dahlgren

Martin Dahlgren, VD Oljibe AB