Som en del i visionen att inspirera bygg och fastighetsbranschen om att digitalt supporterad industrialisering och ökat fokus på hållbar byggnation kan vi stolt meddela att mod:group och Oljibe har inlett ett samarbete. 

”Vi är otroligt nöjda över detta samarbete. Vi har länge sökt efter ett byggföretag med aktiva ägare och en modern och motiverad ledning som strävar mot högt uppsätta mål inom effektivitet och digitalisering. När vi träffade Martin Dahlgren och Thomas Stenberg från Oljibe som ackompanjerades av Hjalmtyr och Valtyr från familjen Daregård så kände vi tidigt att detta var rätt”.

Målsättningen är att samarbetet skall bidra till att gemensamt utveckla bägge företagen med fokus på projekt inom kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter, gärna med hög komplexitet.

”Kombinationen av vår starka digitala kompetens och Oljibes långa erfarenhet av samverkansentreprenader och komplexa projekt känns som en perfekt match” fortsätter David Hebrand, VD och Koncernchef för mod:group.

”I vårt strategiarbete har vi spänt bågen rejält kring digitalisering och klimatfrågor. Vi ser en enorm potential i att effektivisera våra byggprojekt genom att använda fler digitala hjälpmedel” säger Martin Dahlgren, VD för Oljibe. ”Utöver effektivisering av vår byggprocess har vi satt som mål att kunna leverera klimatpositiva byggprojekt till våra kunder. För oss är det tydligt att dessa två utvecklingsområden hänger intimt ihop. När vi träffade teamet från mod:group med Johan Liljestrand och David Hebrand i spetsen kände vi att ett fördjupat samarbete skulle utveckla bägge företagen på ett fint sätt. Med gemensamma krafter och vilja att dela med oss till varandra är vi övertygade att såväl vi som branschen kommer att utvecklas i rätt riktning”.

Vi hoppas att vårt samarbete inspirerar fler aktörer i branschen att arbeta tillsammans i riktning mot en effektiv, hållbar och industrialiserad framtida byggindustri.