OLJIBES smidesverkstad har skrivit ett 2-års kontrakt gällande servicesmide för Akademiska Hus Aula bygge på Solna campus. Spektakulära projektet på över 13.000 m² väntas bli färdigställt 2013 med NCC Construction som generalentreprenör i samverkan.

OLJIBES smidesverkstad har skrivit ett 2-års kontrakt

llustration: Wingårdhs arkitektkontor