IKEA Barkarby

IKEA Barkarby
Möbeljätten IKEA bygger ut i Barkarby, i ett projekt där Oljibe ansvarar för stomkompletteringsentreprenaden (ca 4000m2) för utbyggnad av varuhus samt diverse byggarbeten vid huvudentré. Arbetet påbörjades i april 2010 och beräknas vara klart februari-mars 2011.

KTH Kårhuset, Stockholm

KTH Kårhuset, Stockholm
Oljibe har fått i uppdrag att bygga om KTH:s Kårhus. Arbetet omfattar en ombyggnation på ca 1000 m2 som ska användas till ett nytt café, en bokhandel och kontorsytor. Projektet påbörjades i maj 2010 och beräknas vara klart under augusti-september 2010.

Statoil Lubricants smörjoljefabrik, Nynäshamn

Foto: Statoil


Statoil Lubricants smörjoljefabrik, Nynäshamn
Oljibe har fått förtroendet av Statoil att vara med i ett omfattande projekt, som innebär att Nynäshamn blir Nordens största och enda smörjoljefabrik för Statoil. Oljibes åtaganden innebär mark- och betongarbeten samt diverse byggarbeten för utbyggnad av den nya smörjoljefabriken. I och med detta lägger Statoil ned sina smörjoljefabrik i Norge för att förflytta all verksamhet till Nynäshamn. Projektet påbörjas i juni och kommer vara klart kvartal 1 2011.

Lärskolan, Gustavsberg

Lärskolan, Gustavsberg
Lärskolan i Gustavsberg brann ned till grunden i februari 2010. Oljibe fick i uppdrag att ansvara för återställningen av skolan som görs i lösvirke. Skolan byggs upp i identisk stil med ursprunget och skall vara färdigställd och kunna ta emot höstens elever i augusti 2010. Beställare är Värmdö Kommun och Trygg Hansa.

Karolinska Institutet, Solna och Huddinge

Foto: Camilla Svensk


Karolinska Institutet, Solna och Huddinge

På Campus Solna bygger Oljibe om lokaler för Friskis & Svettis samt nya kontorsytor i Projektledarvillan/Paviljongen. Dessutom bygger vi om före detta laboratorielokaler till kontor, samt restaurangen Svarta räven. På KI Syd i Huddinge har vi fått förtroendet att bygga en ny tandläkarmottagning samt ansvara för diverse mindre servicearbeten.
Projekten är i full gång och beräknas bli klara under augusti 2010. Beställare är Akademiska Hus.

OKQ8, Högaholm Malmö

Foto: OKQ8


OKQ8, Högaholm Malmö

Oljibes drivmedelsavdelning fick under våren  i uppdrag av OKQ8 att konvertera en tidigare Preem servicestation till OKQ8, enligt ett nytt koncept som innebär omfattande drivmedelsarbeten och ombyggnad av befintlig servicebyggnad inklusive butik. Projektet skall vara klart i juli 2010.

 

 

Brf Takten, Sollentuna
Oljibe har fått i uppdrag att återställa ett flerfamiljshus på 18 lägenheter efter försäkringsskada. Taket är brandskadat och lägenheter samt förrådsutrymmen är vattenskadade. Totalt rör det sig om ca: 3000 m2 som är påverkat av skadan. Projektet påbörjades omedelbart i maj och beräknas klart senhösten 2010.

Garnisonen, Östermalm (Creovent)
Byggentreprenad och servicearbeten för nytt ventilationsrum
Påbörjas: maj 2010. Beräknat klart: augusti 2010

Octapharma, Stockholm
Byggarbeten för nytt frysrum i två etapper, delad entreprenad
Påbörjas: april 2010. Beräknat klart: augusti 2010