Oljibe har anlitats som entreprenör för montage av solpaneler

Foto: Mikael Ullén

Oljibe har anlitats som entreprenör för montage av solpaneler vid VVS-konsulten Helenius huvudkontor. Om projektet visar sig vara framgångsrikt kan det betyda att Oljibe intensifierar sin miljösatsning.

Konsultbolaget Helenius har sin dagliga verksamhet i energi- och miljösektorn och för att verkligen visa att man lever som man lär beslutade man att satsa på en anläggning för solenergi till sitt huvudkontor. Dessutom såg man en möjlighet att i tider av stigande energipriser minska sina energikostnader på ett miljövänligt sätt. Anläggningen ska förse Helenius huvudkontor med såväl värme som el och består av solfångare som beräknas generera 11 000 kWh värme per år, samt solceller som beräknas producera cirka 1000 kWh el varje år. Dessutom har man monterat en display på huvudkontorets fasad, som visar minskade koldioxidutsläpp och producerad energi i realtid för att inspirera förbipasserande.

I Oljibes roll som entreprenör ingick både montage och delvis installation av solenergianläggningen, i det som ses som ett testprojekt på miljösidan. Oljibes projektledare Peter Jansson berättar:
– För oss på Oljibe är det här definitivt ett intressant projekt. Det är ju en sak att leverera och montera utrustningen, men den stora utmaningen ligger i att integrera solenergianläggningen i det befintliga systemet. Bland annat måste vi se till att det varmvatten som produceras tas tillvara på ett effektivt och rationellt sätt, berättar Oljibes projektledare Peter Jansson.

Om projektet visar sig vara framgångsrikt och det bedöms att det finns ett tillräckligt stort intresse på marknaden kan Oljibe komma att forma en egen miljö- och energiavdelning i framtiden. Den nya avdelningen skulle i så fall ha fokus på ombyggnationer och kompletta miljölösningar för sina kunder. Exempel på det skulle kunna vara solenergianläggningar och åtgärder för minskad energiförbrukning, som miljömedvetna materialval och gröna byggmetoder.

 


Helenius              www.helenius.se