Oljibe har fått i uppdrag att återställa ett flerfamiljshus på 18 lägenheter efter försäkringsskada. Taket är brandskadat och lägenheter samt förrådsutrymmen är vattenskadade. Totalt rör det sig om ca: 3000 m2som är påverkat av skadan. Projektet påbörjades omedelbart i maj och beräknas klart senhösten 2010.