Oljibe har fått i uppdrag att bygga om KTH:s Kårhus

KTH Kårhus Nymble 
Oljibe har fått i uppdrag att bygga om KTH:s Kårhus som omfattar en ombyggnation på ca 1000 m2 till nytt café, bokhandel och kontorsytor.
Projektet påbörjas i maj 2010 och beräknas vara klart under augusti 2010.