I samband med generationsskiftet i ägarfamiljen så genomför nu bolaget ändringar i ledningen för att möta framtidens utmaningar och rusta bolaget för fortsatt tillväxt och utveckling.

Hjalmtyr DaregårdHjalmtyr Daregård (tredje generationen från ägarfamiljen) har utsetts till arbetande styrelseordförande och lämnar i samband med detta sin vice VD roll. Hjalmtyr har parallellt med studier på Handelshögskolan i Stockholm arbetat sedan 2008 i olika roller inom företaget som trainee, marknadschef, HR-chef och vice VD. Erland Daregård, (VD i Oljibe 1971-2001 och arbetande styrelseordförande 2001-2018) blir kvar som ledamot i Oljibes styrelse och som styrelseordförande i dotterbolaget Oljibe Stålbyggnads fram till våren 2019.

Åke EhlersÅke Ehlers, 61 år lämnar sin nuvarande tjänst i juni 2018 efter 8 år som VD i Oljibe AB. Vi är glada att meddela att Åke blir kvar i bolaget i en roll som senior projektchef.

– Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Åke Ehlers för de 8 åren som han varit VD och där bolaget under hans ledning uppvisat en stark tillväxt, stabila resultat och ett framgångsrikt utvecklings- och förändringsarbete. Nu är bolaget på väg in i en ny fas varför tidpunkten kändes rätt för Åke att lämna över stafettpinnen till en ny VD samtidigt som jag är mycket glad över att Åke blir kvar i företaget som senior projektchef där han blir en fortsatt stor tillgång till verksamheten och för våra kunder. – Hjalmtyr Daregård, arbetande styrelseordförande.

Martin DahlgrenNy VD i Oljibe AB blir Martin Dahlgren som tillträdde 1 juni 2018.

Thomas StenbergThomas Stenberg har blivit utsedd till ny Vice VD i Oljibe AB men behåller även sin nuvarande tjänst som Entreprenadchef. Thomas har arbetat i Oljibe i drygt 4 år som Entreprenadchef och dessförinnan som Arbetschef. Tidigare i karriären har Thomas haft ledande befattningar under cirka 15 års tid på Peab, Byggpartner och Värmdö byggentreprenader och påbörjade sin karriär på Skanska.

Thomas har varit en stark bidragande kraft till Oljibes utveckling och förändringsarbete senaste åren i linje med styrelsens och ägarnas förväntningar om ett mer professionellt, strukturerat, enhetligt och konkurrenskraftigt Oljibe. Thomas tillträdde sin nya roll som Vice VD/Entreprenadchef i maj 2018.

Oljibes ledningsgrupp består fr.o.m. juni 2018 av:

Hjalmtyr Daregård, Arbetande styrelseordförande
Martin Dahlgren, VD
Thomas Stenberg, vVD/Entreprenadchef
Monica Ericsson, Ekonomichef
Thomas Lindkvist, Arbetschef
Peter Jansson, Arbetschef