Hej,

Vi vill att ni som beställare skall känna er trygga med att vi på Oljibe arbetar strukturerat med att hantera riskerna kring Covid-19.  Vi håller oss löpande uppdaterade på den senaste informationen från myndigheterna och nedan beskriver vi kort några av de åtgärder som vi hittills vidtagit och löpande genomför i vår verksamhet:

  • riskbedömt verksamheten utifrån smittorisker
  • uppmanar löpande våra medarbetarna att följa instruktioner från Folkhälsomyndigheten om hur smittorisk kan begränsas
  • inventerat vilka medarbetare som besökt riskområden / varit utomlands och vidtar åtgärder därefter
  • begränsat fysiska möten och sammankomster och ersatt med digitala träffar
  • ger löpande information till medarbetarna om smittorisker generellt och i det dagliga arbetet
  • dagliga avstämningar kring nya riktlinjer, information, eventuella produktionsstörningar som uppkommit det senaste dygnet och åtgärder för att säkerställa arbetet i projekten
  • inventerar varje dag sjukdomsläget på företaget och uppmanar vår personal att vid minsta symptom sjukskriva sig

Vi fortsätter att bevaka utvecklingen noga och arbetar proaktivt med beredskap och planering inför ett eventuellt förvärrat läge.

Vi hoppas att denna information kan bidra till ert arbete med riskkartläggning och förebyggande åtgärder.

Vi står självklart till förfogande om ni har frågor eller synpunkter.

Med vänliga hälsningar

Martin

Martin Dahlgren
VD/CEO

Ladda ner pdf