Produktion i full rullning oavsett Covid-19

Under dessa utmanade tider så vill vi på Oljibe informera om att vår verksamhet är i full drift och att produktionen på samtliga arbetsplatser fortlöper enligt plan.

Vi följer noggrant rekommendationer och riktlinjer från regeringen och myndigheterna med medarbetarnas hälsa och välmående som högsta prioritet. Samtidigt som vi har ansvar för att, under säkra former, upprätthålla vår verksamhet så gör vi det vi kan för att begränsa smittspridningen och uppdaterar löpande instruktioner och riktlinjer till våra medarbetare.

Som bolag har vi en fortsatt solid och stark finansiell position och ser i dagsläget inga större störningar i våra leveranskedjor eller brist på arbetskraft bland våra samarbetspartners och underentreprenörer. Vi håller en tät dialog med våra kunder och samarbetspartners för att vara förberedda på ett förändrat scenario.

I dagsläget är det mycket svårt att överblicka hur långtgående följderna blir och i vilken utsträckning det kommer att påverka oss men vi vill framhålla att vår verksamhet fungerar som normalt och att vi tar emot förfrågningar om eventuella hinder uppstår i era projekt – så finns vi till hands för förstärkning.

Ladda ner pdf