Oljibe-koncernens omsättning under 2020 uppgick till 517 mkr med ett resultat efter finansnetto på 14,8 mkr och en soliditet på 36%. Såväl omsättning som resultat har förstärkts jämfört med föregående verksamhetsår. Vi har en fortsatt god likviditet och behåller vår finansiella status med högsta kreditvärdighet från Soliditet, AAA-rating. Glädjande nog har också Oljibes byggprojekt och verksamheten i sin helhet påverkats relativt lite av den pågående pandemin.

Effekterna av de senaste årens intensiva försäljningsarbete har under 2020 fungerat som motvikt till en generellt svagare byggkonjunktur. Under året har vi bland annat vunnit flera större samverkansprojekt, ökat vår projektvolym inom läkemedelsindustrin och etablerat oss på allvar inom segmentet samhällsfastigheter. Vårt fokus på klimatfrågor har möjliggjort nya spännande projekt och utvecklande samarbeten med kunder, tekniska konsulter och andra samarbetspartners.

Oljibes resa fortsätter under 2021 med en tydlig plan och med ambition att fortsätta bygga förtroenden, att utvecklas och utmana.

Martin Dahlgren, VD

martin dahlgren

Ladda ner pdf