Håll Nollan är byggbranschens största gemensamma satsning för samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Satsningen är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna.

Byggherrar, konsulter, byggföretag och branschorganisationer arbetar tillsammans för att förändra branschens arbetsmiljö genom främst följande delar: Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Arbetssätt och standarder samt Kravställare som beställare.

– Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet är ett ständigt förbättringsarbete och ett högt prioriterat område i Oljibes fortsatta utveckling. För oss är det en självklarhet att människors hälsa och säkerhet går först och genom medlemskapet i Håll Nollan så kan vi både vara med och bidra och ta del av ett brett nätverk och ett stort kunskaps- och erfarenhetsutbyte för fortsatta utvecklingen av branschens- och Oljibes säkerhetsarbete. Som ett ytterligare led i vår strävan efter säkrare byggprojekt så planerar vi att under hösten 2018 genomföra Oljibes första säkerhetsdag parallellt med utbildningar och gruppaktiviteter för både medarbetare och våra underentreprenörer, säger Thomas Stenberg Vice VD/Entreprenadchef på Oljibe AB.

Thomas Stenberg

För mer information om Håll Nollan: www.hallnollan.se